Wycena indywidualna

Dokumenty do wyceny lokalu:

 1. Dokument potwierdzający nabycie lokalu
  ( przykładowo: akt notarialny kupna-sprzedaży, potwierdzenie darowizny, Postanowienie Sądu)
 2. Numer księgi wieczystej
 3. Umowa przedwstępna - o ile została podpisana ( w sytuacji kupna - sprzedaży)
 4. Rzut kondygnacyjny (wskazany)

Dokumenty do wyceny gruntu:

 1. Dokument potwierdzający nabycie gruntu
  ( przykładowo: akt notarilany kupna-sprzedaży, potwierdzenie darowizny, Postanowienie Sądu)
 2. Numer księgi wieczystej
 3. Umowa przedwstępna - o ile została podpisana ( w sytuacji kupna - sprzedaży)
 4. Wypis i wyrys z rejestru gruntu
 5. Decyzja o miejscowym planie zagospodarowania
 6. Wydane pozwolenie na budowę lub WZ - o ile są

Dokumenty do wyceny domu:

 1. Dokument potwierdzający nabycie gruntu
  ( przykładowo: akt notarilany kupna-sprzedaży, potwierdzenie darowizny, Postanowienie Sądu)
 2. Numer księgi wieczystej
 3. Umowa przedwstępna - o ile została podpisana ( w sytuacji kupna - sprzedaży)
 4. Wypis i wyrys z rejestru gruntu
 5. Pozwolenie na budowę
 6. Projekt budowlany
 7. Pozwolenie na użytkowanie bądź zgłoszenie o zakończeniu budowy

Skontaktuj się z naszym ekspertem

Masz pytanie lub problem z wyceną nieruchomości? Pozostaw dane kontaktowe a nasi eksperci wyjaśnią i pomogą w jego rozwiązaniu.

Skontaktuj się z naszym ekspertem

Masz pytanie lub problem z wyceną nieruchomości? Pozostaw dane kontaktowe a nasi eksperci wyjaśnią i pomogą w jego rozwiązaniu.