Wycena komercyjna

Wykaz dokumentów i informacji niezbędnych do sporządzenia operatu szacunkowego:

KOPIE DOKUMENTÓW

 1. Numer księgi wieczystej
 2. Kopia wypisu z rejestru gruntów
 3. Kopia mapy ewidencyjnej
 4. Kopia informacji o przeznaczeniu nieruchomości w planie miejscowym
  (jeśli jest w posiadaniu)
 5. Kopia pozwolenia / zgłoszenia dotyczącego oddania budynku do użytkowania
 6. Kopie umów najmu / dzierżawy - w przypadku kiedy część lub całość pow. budynku jest wynajmowana
  (zamiennie: wykaz użytkowników nieruchomości z aktualnymi stawkami czynszowymi i czasem obowiązywania umowy – jeśli jest dostępna)
 7. Kopia aktualnej polisy ubezpieczeniowej
 8. Kopia deklaracji podatku od nieruchomości
 9. Kopia zawiadomienia o wysokości opłaty z tytułu użytkowania wieczystego
  (jeśli grunt jest w użytkowaniu wieczystym)
 10. Zestawienie pow. użytkowej budynku lub budynków
  (z dokumentacji inwentaryzacyjnej lub projektowej)

DO WGLĄDU:

 1. Dokumentacja projektowa i/lub inwentaryzacyjna
  (wskazane pozyskanie kopii)
 2. Książka obiektu budowlanego
 3. Protokoły z ostatnich przeglądów budynku
 4. Informacja o kosztach sprzątania i ochrony
 5. Informacja o przeciętnej wysokości rocznych nakładów na remonty bieżące, informacja, czy nieruchomość jest położona na obszarze strefy ograniczonego użytkowania lub w jakikolwiek inny sposób korzystanie z nieruchomości jest ograniczone

Skontaktuj się z naszym ekspertem

Masz pytanie lub problem z wyceną nieruchomości? Pozostaw dane kontaktowe a nasi eksperci wyjaśnią i pomogą w jego rozwiązaniu.

Skontaktuj się z naszym ekspertem

Masz pytanie lub problem z wyceną nieruchomości? Pozostaw dane kontaktowe a nasi eksperci wyjaśnią i pomogą w jego rozwiązaniu.