Podział majątku

Naszą domeną są wyceny „rzeczy niemożliwych”

Skontaktuj się
z naszym ekspertem

Masz pytanie lub problem z wyceną nieruchomości? Pozostaw dane kontaktowe a nasi eksperci wyjaśnią i pomogą w jego rozwiązaniu.

Podział majątku - kiedy?

Podział majątku najczęściej występuje w przypadku rozpadu małżeństwa. Po rozwodzie zasadniczo podziałowi podlega majątek wspólny małżonków, jednak w niektórych przypadkach prowadzone są także rozliczenia, które dotyczą majątku osobistego poszczególnych małżonków. Kiedy możliwy jest podział majątku? Zgodnie z obowiązującym prawem podział majątku wspólnego małżonków dokonywany jest dopiero po rozwodzie. 

Podczas podziału majątku warto skorzystać z pomocy rzeczoznawcy majątkowego, który przeprowadzi rzetelną wycenę części składowych majątku i pomoże w sprawiedliwym podziale pomiędzy małżonkami. Ważna w tym przypadku jest aktualna wiedza. Wycena wykonana w Lokum-Wyceny zostanie wykonana szybko, sprawnie i zgodnie z panującymi na rynku zasadami oraz cenami. Od lat pomagamy w podziale majątku.

Podział majątku - co podlega podziałowi?

W sytuacji rozwodu wiele osób zastanawia się, co tak właściwie podlega pod podział majątku. Może mieć on kilka różnych postaci. Zacznijmy jednak od tego, co wchodzi w skład majątku wspólnego małżonków. Są to te przedmioty majątkowe, które zostały nabyte w trakcie trwania małżeństwa – mogą to być m.in.:

  • wynagrodzenie za pracę,
  • dochody z majątku osobistego jak i wspólnego,
  • środki pieniężne zgromadzone na rachunku.

 

Przed podziałem majątku, musi zostać ustanowiona rozdzielność majątkowa, która nabywana jest wraz z orzeczeniem rozwodu przez sąd. Podczas podziału największym zgrzytem stają się nieruchomości. Często wybieraną opcją jest zrzeknięcie się jednej ze stron praw do mieszkania, z obowiązkiem spłaty drugiego małżonka.

Sprawy związane z podziałem spadku zazwyczaj są bardzo skomplikowane oraz długotrwałe i często wymagają wyceny majątkowej przez rzeczoznawców majątkowych. W Lokum Wyceny wycena składników majątku wspólnego jest szybka, przyjemna, a przede wszystkim sprawiedliwa. 

Podział majątku po rozwodzie.
Co warto wiedzieć?

Mówiąc o podziale majątku wspólnego małżonków po rozwodzie z orzeczeniem winy, należy zdać sobie sprawę, że ta “wina” nie ma żadnego wpływu na to, jaka część spadku przysługuje “winnemu” małżonkowi. Ponadto, w przypadku posiadania dzieci – ich miejsce zamieszkania po rozwodzie (z matką bądź ojcem) również nie ma wpływu na sposób, w jaki majątek wspólny zostanie podzielony. 

Wiadomo, że często po rozwodzie relacje między małżonkami nie należą do najbardziej zażyłych, jednak czasem potrafią się oni porozumieć na tyle, aby podział majątku był dokonany na drodze polubownej. W takim przypadku podział odbywa się na podstawie umowy o podziale majątku.

Innym sposobem na podzielenie majątku wspólnego jest podział dokonany na drodze sądowej, który opiera się na postanowieniu w sprawie o podział majątku wspólnego. Takie postanowienie wydawane jest po przeprowadzeniu postępowania sądowego na wniosek jednego z małżonków.

Podział majątku - czy da radę przed rozwodem?

Jeśli małżonkowie są zdecydowani na podział majątku przed rozwodem, istnieje taka możliwość. W takiej sytuacji dostępne są dwa wyjścia:

podział majątku przed rozwodem

podział majątku bez rozwodu

Takiego podziału majątku wspólnego można dokonać na podstawie umowy o podział majątku wspólnego. W przypadku, gdy w skład majątku wspólnego małżonków wchodzi nieruchomość, taki dokument powinien zostać sporządzony w postaci aktu notarialnego. 

Ponadto, w przypadku chęci podziału majątku przed rozwodem niezbędne jest zawarcie umowy majątkowej małżeńskiej. 

Wszystkie te sytuacje to niezwykły stres i zakłopotanie dla małżonków, którzy chcą, aby przypadła im równa część majątku. Sprawiedliwy podział następuje w sytuacji, gdy wiemy, ile warte są poszczególne elementy majątku. W takich sytuacjach nieoceniona jest pomoc rzeczoznawcy majątkowego.

Lokum Wyceny to miejsce, gdzie znajdziesz fachową pomoc. Na rynku działamy 2007 roku, co pozwoliło nam zebrać spore doświadczenie w zakresie wycen nieruchomości, majątków oraz spadków. Na bieżąco śledzimy zmiany prawne oraz poszerzamy swoje kwalifikacje, dzięki temu doskonale orientujemy się we wciąż zmieniającym się rynku.

Istotnym elementem dla nas jest to, by każda wycena została dokonana bezstronnie i zgodnie z przepisami prawa oraz etyki zawodowej.