Szkolenia

Naszą domeną są wyceny „rzeczy niemożliwych”

Skontaktuj się
z naszym ekspertem

Masz pytanie lub problem z wyceną nieruchomości? Pozostaw dane kontaktowe a nasi eksperci wyjaśnią i pomogą w jego rozwiązaniu.

Odbyte szkolenia

„Nieruchomość w przestrzeni 2” – konferencja naukowa

„Wyceny dla potrzeb zabezpieczenia wierzytelności bankowych” – Polska Federacja Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych

„Specyfika wyceny obiektów zabytkowych nie mających swoich odpowiedników na rynku – studium przypadku” – Mazowieckie Stowarzyszenie Rzeczoznawców Majątkowych

„Użytkowanie wieczyste w świetle ustawy o gospodarce nieruchomościami i kodeksu cywilnego” – 4EDU

„Urządzenia infrastruktury technicznej pozyskiwanie praw do nieruchomości, regulacje stanów prawnych urządzeń, zasady określania odszkodowań i wynagrodzeń” – Home Financial Services

„Wycena biur i magazynów” – Mazowieckie Stowarzyszenie Rzeczoznawców Majątkowych

„Analiza opłacalności inwestycji i wycena nieruchomości przy zastosowaniu podejścia mieszanego metody pozostałościowej” – Małopolskie Stowarzyszenie Rzeczoznawców Majątkowych w Krakowie

„Analiza efektywności inwestycji w nieruchomości komercyjne. Praktyczne zastosowanie wyceny nieruchomości w podejściu dochodowym” – Home Financial Service

„Hipoteka w procesie kredytowania nieruchomości” – Home Financial Service

„Seminarium: 15 Doroczna Konferencja Rynku nieruchomości i budownictwa.” – Mediaconference Sp. z o.o.

„Rynek Nieruchomości Mieszkaniowych” – Mediaconference Sp. z o.o.

„Członkostwo Warszawskiego Stowarzyszenia Rzeczoznawców Majątkowych – szkolenia”-  Warszawskie Stowarzyszenie Rzeczoznawców Majątkowych

„Uprawnienia zawodowe w zakresie nieruchomości” – Ministerstwo Budownictwa

„Czynności rzeczoznawcy majątkowego jako biegłego sądowego” – Polska Federacja Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych

„Szacowanie wartości nieruchomości dla potrzeb sektora bankowego” – – Polska Federacja Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych