Porady

Naszą domeną są wyceny „rzeczy niemożliwych”

Skontaktuj się
z naszym ekspertem

Masz pytanie lub problem z wyceną nieruchomości? Pozostaw dane kontaktowe a nasi eksperci wyjaśnią i pomogą w jego rozwiązaniu.

Dokumenty do wyceny lokalu

 1. Dokument potwierdzający nabycie lokalu
  ( przykładowo: akt notarialny kupna-sprzedaży, potwierdzenie darowizny, Postanowienie Sądu)
 2. Numer księgi wieczystej
 3. Umowa przedwstępna – o ile została podpisana ( w sytuacji kupna – sprzedaży)
 4. Rzut kondygnacyjny (wskazany)

Dokumenty do wyceny gruntu

 1. Dokument potwierdzający nabycie gruntu
  ( przykładowo: akt notarilany kupna-sprzedaży, potwierdzenie darowizny, Postanowienie Sądu)
 2. Numer księgi wieczystej
 3. Umowa przedwstępna – o ile została podpisana ( w sytuacji kupna – sprzedaży)
 4. Wypis i wyrys z rejestru gruntu
 5. Decyzja o miejscowym planie zagospodarowania
 6. Wydane pozwolenie na budowę lub WZ – o ile są

Dokumenty do wyceny domu

 1. Dokument potwierdzający nabycie gruntu
  ( przykładowo: akt notarilany kupna-sprzedaży, potwierdzenie darowizny, Postanowienie Sądu)
 2. Numer księgi wieczystej
 3. Umowa przedwstępna – o ile została podpisana ( w sytuacji kupna – sprzedaży)
 4. Wypis i wyrys z rejestru gruntu
 5. Pozwolenie na budowę
 6. Projekt budowlany
 7. Pozwolenie na użytkowanie bądź zgłoszenie o zakończeniu budowy

Dokumenty do operatu szacunkowego - kopie

 1. Numer księgi wieczystej
 2. Kopia wypisu z rejestru gruntów
 3. Kopia mapy ewidencyjnej
 4. Kopia informacji o przeznaczeniu nieruchomości w planie miejscowym
  (jeśli jest w posiadaniu)
 5. Kopia pozwolenia / zgłoszenia dotyczącego oddania budynku do użytkowania
 6. Kopie umów najmu / dzierżawy – w przypadku kiedy część lub całość pow. budynku jest wynajmowana
  (zamiennie: wykaz użytkowników nieruchomości z aktualnymi stawkami czynszowymi i czasem obowiązywania umowy – jeśli jest dostępna)
 7. Kopia aktualnej polisy ubezpieczeniowej
 8. Kopia deklaracji podatku od nieruchomości
 9. Kopia zawiadomienia o wysokości opłaty z tytułu użytkowania wieczystego
  (jeśli grunt jest w użytkowaniu wieczystym)
 10. Zestawienie pow. użytkowej budynku lub budynków
  (z dokumentacji inwentaryzacyjnej lub projektowej)

Dokumenty do operatu szacunkowego - do wglądu

 1. Dokumentacja projektowa i/lub inwentaryzacyjna
  (wskazane pozyskanie kopii)
 2. Książka obiektu budowlanego
 3. Protokoły z ostatnich przeglądów budynku
 4. Informacja o kosztach sprzątania i ochrony
 5. Informacja o przeciętnej wysokości rocznych nakładów na remonty bieżące, informacja, czy nieruchomość jest położona na obszarze strefy ograniczonego użytkowania lub w jakikolwiek inny sposób korzystanie z nieruchomości jest ograniczone